PA 3: ŽIVOTNA SREDINA I ENERGIJA

Jadranska mreža za morski ekosistem

Opšti cilj ADRINET-a je da poboljša zajednički sistem upravljanja obalnim područjima i da kreira planove upravljanja za očuvanje biološke raznolikosti i obalnih ekosistema unutar programskog područja, čije teritorije imaju iste probleme u pogledu zagađenja, prevelike eksploatacije ribljih zaliha, ilegalnog ribolova, i ulova izgubljenim ili napuštenim ribolovnim alatom.

Projekat uključuje ulaganja u tehnologiju, za mapiranje ribolovnih puteva i praćenje zagađenja mora, i pruža usluge, naučnu podršku i vještine ribolovnim profesionalcima i potrošačima, kako bi potrošnja ribe bila sigurnija i u skladu sa EU pravilima i smjernicama.

Projektni partneri

Upoznajte lidere promjena

CILJNE GRUPE

Ponosni smo što možemo 
da podijelimo svoju viziju.

Ciljevi obuhvaćeni ADRINET-om su mnogobrojni i raznovrsni.

Prvo, profesionalni ribolovci, angažovani kao stubovi temeljci u bilo kojoj realnoj politici zaštite mora. Projekat se takođe obraća zajednici naučnika i naučnika koji bi mogli imati koristi od prikupljanja podataka i dubinskih studija koje su u njemu realizovane. Zatim se obraća zajednicama: porodicama, studentima, turistima koji su direktno povezani sa temom kao konzumenti ribe. Naposletku, vlade i donosioci odluka koji mogu kopirati model u programskom području.

This website has been produced with the financial assistance of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme. The contents of this website are the sole responsibility of Municipality of Herceg Novi and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme Authorities